تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
مناقصه مزایده
اطلاعیه ها
اخبار
پاسخگویی به درخواست های مردمی توسط رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان یزد در مرکز سامانه سامد
13:6 1400/5/4

پاسخگویی به درخواست های مردمی توسط رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان یزد در مرکز سامانه سامد

معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان یزد جهت پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی مرتبط با حوزه گازرسانی در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافت.

پربازدیدترین اخبار

شعله های فروزان
تصویر روز

پیام های ایمنی