مناقصه عمرانی
 تأمین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن روستاهای میانکوه وشیرکوه فازسوم شامل اجرای 230کیلومترشبکه توزیع دراقطارمختلف و اجرای 5500عددانشعاب پلی اتیلن
 • 1397/7/30 دوشنبه تأمین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن روستاهای میانکوه وشیرکوه فازسوم شامل اجرای 230کیلومترشبکه توزیع دراقطارمختلف و اجرای 5500عددانشعاب پلی اتیلن
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور تامین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن روستاهای میانکوه و شیرکوه فاز سوم شامل اجرای 230کیلومتر شبکه توزیع در اقطار مختلف و اجرای 5500 عدد انشعاب پلی اتیلن از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 4 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار می باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی :WWW.NIGC-YAZD.IRمراجعه نمایند.
  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسنادومدارک ارزیابی کیفی به امورقراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 22  آبان 97 می باشد.
   
تامین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن فاز دوم روستاهای میانکوه شامل اجرای 200 کیلومتر شبکه توزیع در اقطار مختلف و نصب 4000 عدد انشعاب پلی اتیلن به صورت سری
 • 1397/7/30 دوشنبه تامین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن فاز دوم روستاهای میانکوه شامل اجرای 200 کیلومتر شبکه توزیع در اقطار مختلف و نصب 4000 عدد انشعاب پلی اتیلن به صورت سری
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورتامین و اجرای شبکه های توزیع پلی اتیلن فاز دوم روستاهای میانکوه شامل اجرای 200 کیلومتر شبکه توزیع در اقطار مختلف و نصب 4000 عدد انشعاب پلی اتیلن به صورت سری از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 4 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی :WWW.NIGC-YAZD.IRمراجعه نمایند.
  شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 22 آبان 97 می باشد.
   
بيشتر
پیوند ها
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما