مناقصه تامین کالا
خرید لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 • 1396/2/2 شنبه خرید لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف
  شرکت گاز استان یزد در نظر دارد لوله های پلی اتیلن خود را به شرح ذیل و به صورت ریالی از طریق مناقصه عمومی
  دو مرحله ای خریداری نماید.
  اقلام 1
  شرح و مشخصات کالا
  2
  واحد 3
  تعداد 4
  PE GAS PIPE NOMINAL DENSITY 945KG/M3 FORPE80 SDR11 OR PE100)SDR 11 OR SDR 13.6(  AT MAXIMUM
  OPERATING PRESSUREOF 4 BAR
  THE PIPE WITH MINIMUM DESITY 0.945 G/CM3
  CARBON BLOCK CONTENT 2 TO 2.5%,PE80,SDR11 OR PE100(SDR11&SDR13.6) SHALL   BE MADE FROM VIGIN MATERIAL
  PIPE SHALL BE BLACK WITH 4 YELLOW IDENTIFICATION STRIPES
  DIMENSIONS   ACC:IGS-M-PL-014-1(3) TABLE3,ALL OF SPECIFICATION
  PIPEO.D(M.M)        MIN. W.T. (M.M)         PIPE LENGTH(M)                        DIM.OF STRIP WIDTH (M.M)
  1
  25                 3                        100(C                             PARTNO:OIL)3-5                                                
  NO
  60000
  2
  63                5.8                        100(C                             PARTNO:OIL)3-5                                                
  NO
  50000
  3
  90                 8.2                        50(C                             PARTNO:OIL)5-10                                                
  NO
  40000
  4
  110                 10                        50(C                             PARTNO:OIL)5-10                                                
  NO
  25000
  5
  125                 11.4                        12(STRA                             PARTNO:IGHT)5-10                                                
  NO
  15000
  6
  160                 14.6                        12(STRA                             PARTNO:IGHT)5-10                                                
  NO
  90000
  - حداقل تعداد پیشنهادات جهت گشایش پاکات مالی در این مناقصه 2 پیشنهاد می باشد.
  روش تامین مالی و محل تامین اعتبار: منابع داخلی - اعتبارات سرمایه ای
  نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و ....طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/400/094/194/2 ریال
  آخرین مهلت ارسال فرمهای اعلام آمادگی  و مدارک ارزیابی کیفی) مدارک ثبتی شرکت ،صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه مدارک لازم طبق آیتمهای ارزیابی کیفی ذیل ) : 14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  (آیتمهای ارزیابی کیفی )
  1
  ارائه گواهینامه معتبر وندور شرکت ملی گاز در زمینه تولید لوله پلی اتیلن
  15 امتیاز
  2
  سوابق کار: ارائه  حداقل 3سابقه در زمینه تولید و فروش لوله پلی اتیلن به شرکتهای
  گاز استانی معادل مبلغ درخواست فعلی شرکت طی پنج سال گذشته
  تبصره1: در خصوص کارهایی که کمتر/بیشتر از مبلغ مورد درخواست باشد، تناسب لحاظ خواهد شد.
  تبصره 2 : ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با سابقه کارهای ارائه شده شامل تعداد-مبلغ-سال فروش و گواهی تحویل قطعی/صورتجلساب نهایی الزامی می باشد.
  تبصره 3 : برای کارهای کاملا مرتبط (تولید لوله پلی اتیلن گاز )ضریب ارتباط 100 و برای کارهای نیمه مرتبط (تولید لوله های پلی اتیلن آب ) ضریب ارتباط 80 در نظر گرفته می شود.
  15 امتیاز
   
   
   
   
  3
  حسن سابقه : ارائه حسن سابقه مرتبط با سوابق ارائه شده بند 2 ، اخذ شده از نمایندگان کارفرما
  تبصره 4 : به ازای هر اخطار و یا تذکر مصوب کمیته فنی – بازرگانی شرکت گاز استان یزد در طی 2 سال گذشته یک حسن سابقه کسر می گردد.
   تبصره 5 : نحوه امتیازدهی به حسن سوابق به شرح ذیل می باشد:
  100-80 : امتیاز کامل      50-80 : 75% امتیاز      30-50:50% امتیاز        30-1 : 25% امتیاز
  15 امتیاز
  4
  توان مالی :
  1-یکصد برابر مالیات متوسط ،مستند به استاند مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده
  2-بیست و پنج در صد فروش آخرین سال تولید ،مستند به قراردادها و اسناد فروش و یا صورت های مالی
  تایید شده
  3-ده درصد دارایی های ثابت ،به اظهار نامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی ها
  4-تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
  تبصره 6 : بالاترین عدد کسب شده از جزهای (1 ) تا (4 ) مبنای محاسبات می باشد و در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوری مناقصه کمتر باشد،امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد.
  -ارزیابی مالی بر اساس اطلاعات حداکثر 5 سال گذشته تعیین می گردد.
  10 امتیاز
  5
  توان تجهیزات و ظرفیت تولید :
  ارائه لیست تجهیزات تولید و کنترل کیفی طبق نظر کمیته فنی – بازرگانی و ارائه پروانه و یا مجوزهای
  تولید معتبر
  15امتیاز
  6
  تضمین کیفیت خدمات و نظام کیفیت :
  ارائه گواهینامه 17025 جهت آزمایشگاه کنترل کیفیت ،ارائه گواهینامه ISO9001 جهت سیستم مدیریت کیفیت ،ارائه QCP تولید در فرایند تضمین کیفیت در تولید طبق نظر کمیته فنی – بازرگانی،لیست مشخصات نیروهای بخش کنترل کیفی و ارائه گواهینامه معتبر جهت افراد مذکور در زمینه مرتبط با تولید
  15امتیاز
  7
  بومی بودن
  ثبت شرکت در استان یزد
  15 امتیاز
  لازم به ذکر است حداقل امتیاز ارزیابی کیفی لازم جهت شرکت در مناقصه 60 امتیاز خواهد بود و همچنین تنها
  تولید کنندگان داخلی برای شرکحت در مناقصه مجاز خواهند بود.
   
  اسناد مناقصه و شرح کامل فنی و اطلاعات دقیق خرید، پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی ،توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهای مورد تایید ارسال خواهد گردید.
  آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه(پاکات الف-ب – ج):   13/4/96
  تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات 14/4/96
  بدین منظور از شرکتها ی علاقه مند دعوت می شود اعلام آمادگی کتبی ، و مدارک مورد نیاز برای  ارزیابی کیفی (مدارک ثبتی شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه مدارک لازم طبق آیتمهای ارزیابی کیفی) را تا 14 روز پس از انتشار آگهی(نوبت دوم) به نشانی یزد- بلوارآزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالی شهید مطهری- انبارهای شرکت گاز استان یزد با شماره فاکس 03537221001 (تاییدیه 03537212189)ارسال نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03537212188 ( شماره داخلی 108) تماس حاصل نمایند.
خرید کنتور و رگولاتور دیافراگمی معمولی در سایزهای مختلف تقاضای شماره 9530262yz
 • 1395/11/11 دوشنبه آگهی فراخوان مناقصه شماره 95/04 خرید کنتور و رگولاتور دیافراگمی معمولی در سایزهای مختلف تقاضای شماره 9530262yz

  شرکت گاز استان یزد در نظر دارد کنتور و رگولاتور مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به صورت ریالی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

  اقلام 1

  شرح و مشخصات کالا

  2

  واحد 3

  تعداد 4

   

  GAS METER POSITIVE DISPLACEMENT DIAPHRAGM

  TYPE TO BE USED FOR MEASURING DOMESTIC AND

  COMMERCIAL NATURAL GAS WEATHERPROOF FOR

  OUTDOOR INSTALLATION MEASURING IN CUBIC

  METER INLET PRESSURE 18 MBAR MAX.W.P.100MBAR

  OPERATING TEMP. RANGE MINUS 20 TO PLUS 140

  DEG.F.ACCURACY SHALL BE 3% FOR CAPACITIES

  UP TO 2 TIMES THE MIN.CAPACITY & 2% FOR

   

   

  01

   DESIGNATION G-4&2 MBAR MAX.PRESS. DROP MAX.CAPACITY 6  کنتورSCM/H WITH AIR D=1.2 KG/M3           G4  

  NO

  16000

  02

  DESIGNATION G-16&3 MBAR MAX.PRESS. DROP MAX.CAPACITY 25       کنتور G16 SCM/H, WITH AIR D=1.2 KG/M3       

  NO

  400

  03

  DESIGNATION G-40&3 MBAR MAX.PRESS. DROP MAX.CAPACITY 65 SCM/H, WITH AIR D=1.2 KG/M3         G40 کنتور

  NO

  200

  04

  DESIGNATION G-65&4 MBAR MAX.PRESS. DROP MAX.CAPACITY 100 SCM/H WITH AIR D=1.2 KG/M3          G65 کنتور

  NO

  500

   

  EASILY REMOVABLE WITHOUT REQUIRING SPECIAL

  TOOLS THE REGULATOR SHALL HAVE EASY MOVING

  PARTS WITHOUT STRESSES&BE CONSTRUCTED OF

  QUALITY MATERIALS IN A WORKMANLIKE MANNER IN

  ORDER TO ATTAIN GAS TIGHTNESS STABILITY OF

  PERFORMANCE&SUSTAINED ACCURATE

  REGULATIONOVER A PERIOD OF TIME & OVER THE RANGE OF

   

   

  05

  DOMESTIC GAS P. REGULATOR 25 SCM/H MAX. CAPACITY W/AIR.1.2KG/M3رگولاتور  25    متری  

  NO

  25000

  06

  DOMESTIC GAS P. REGULATOR 40 SCM/H MAX. CAPACITY

  W/AIR.1.2KG/M3  رگولاتور  40 متری  

  NO

  600

  07

  DOMESTIC GAS P. REGULATOR 65 SCM/H MAX. CAPACITY

  W/AIR.1.2KG/M3رگولاتور  65    متری 

  NO

  600

  08

  DOMESTIC GAS P. REGULATOR 100 SCM/H MAX. CAPACITY W/AIR.1.2KG/M3  رگولاتور   100   متری 

  NO

  600

  - کنتورها همراه با گلویی و واشر قابل پلمپ باید باشد.

  -کلیه شرکتهای سازنده کنتور و رگولاتور حق شرکت در مناقصه را دارند. - ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده جهت  ارزیابی کیفی شرکتها الزامی می باشد. -  حداقل تعداد پیشنهادات جهت گشایش پاکات مالی در این مناقصه 2 پیشنهاد می باشد.

  روش تامین مالی و محل تامین اعتبار: منابع داخلی - اعتبارات سرمایه ای

  نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و ...

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/000/600/072/2  ریال

  آخرین مهلت ارسال فرمهای اعلام آمادگی  و مدارک ارزیابی کیفی ) مدارک ثبتی و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت به همراه مدارک لازم طبق آیتمهای ارزیابی کیفی ذیل ) : 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

  (آیتمهای ارزیابی کیفی )

  1-     تائیدیه معتبر شرکت ملی گاز ایران در زمینه ساخت کنتور و رگلاتور   (30  امتیاز)

  2-    سابقه کار    (ارائه چهار سابقه اجرایی فروش کنتور و رگولاتور به شرکتهای گاز استانی معادل مبلغ درخواست فعلی شرکت طی پنج سال گذشته  )  (20   امتیاز)

  3-    حسن سابقه  ( ارائه چهار گواهینامه  حسن سابقه در رابطه با سوابق ارائه شده بند 2 . ضمناً هر اخطار قبلی در سال گذشته  شرکت گاز استان یزد یک حسن سابقه کسر می گردد. ( 20  امتیاز )  

  تبصره : حسن سابقه طبق جدول ذیل محاسبه می گردد :

  امتیاز مکتسبه

  100-80

  80-50

  50-30

  30-10

  حسن سابقه  امتیاز

  امتیاز کامل در هر مورد

  %75

  %50

  %25

  -        در موارد کمتر از مبلغ برآورد متناسب با مبلغ امتیاز داده می شود.

  4-    توان مالی   (10  امتیاز )  وفق بند ب ماده 25 آیین نامه ارزیابی کیفی مصوب 16/ 7/85 

  الف یک صد برابر  مالیات متوسط سالانه ، مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب  پرداخت شده

  ب بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید ، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تائید شده

  ج- ده درصد دارایی های ثابت ، به اظهار نامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی ها

  د- تائید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

  تبصره 1- بالاترین عدد کسب شده از جزء های (1) تا (3) مبنای محاسبات می باشد و درر صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ براوردی مناقصه کمتر باشد ، امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد.

  5-     توان مدیریتی  (  10  امتیاز ) (داشتن گواهینامه معتبر سیستمهای مدیریت کیفیت )

  6-    توان تجهیزات  ( 10  امتیاز)  (ارائه لیست ماشین الات ساخت و کفایت آن  طبق نظر کمیته فنی بازرگانی و تجهیزات کنترل کیفیت )

  لازم به ذکر است حداقل امتیاز ارزیابی کیفی لازم جهت  شرکت در این مناقصه 50  امتیاز خواهد بود.

  اسناد مناقصه و شرح کامل فنی و اطلاعات دقیق خرید، پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی ،توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهای مورد تایید ارسال خواهد گردید.

  آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه(پاکات الف-ب ج):   30/12/95  

  تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات  : 14/1/96

  بدین منظور از شرکتها ی تولید کننده  و سازنده کنتور و رگولاتور دعوت میشود اعلام آمادگی کتبی ، و مدارک مورد نیاز برای ارزیابی کیفی ( طبق آیتمهای ارزیابی کیفی ) را تا 14 روز پس از انتشار این آگهی(نوبت دوم) به نشانی یزد- بلوارآزادگان (بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالی شهید مطهری- انبارهای شرکت گاز استان یزد با شماره فاکس 03537221001 (تاییدیه 03537212189)ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03537212188 ( شماره داخلی 108  ) تماس حاصل نمایند.
خرید کنتور و رگولاتور دیافراگمی در سایزهای مختلف
 • 1395/4/5 شنبه خرید کنتور و رگولاتور دیافراگمی در سایزهای مختلف
  آگهی فراخوان مناقصه شماره 03/95 (تقاضای شماره 9530039)
  (خرید کنتور و رگولاتور دیافراگمی در سایزهای مختلف )
  شرکت گاز استان یزد در نظر دارد کنتور و رگولاتورهای خود را به شرح ذیل و به صورت ریالی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.
  اقلام 1
  شرح و مشخصات کالا
  2
  واحد 3
  تعداد 4
  1
  کنتور 10 متر مکعبی(G6)
  NO
  15000
  2
  کنتور 16 متر مکعبی(G10)
  NO
  1000
  3
  کنتور 65 متر مکعبی(G40)
  NO
  100
  4
  رگولاتور25 متر مکعبی
  NO
  10000
  5
  رگولاتور 65 متر مکعبی
  NO
  100
  6
  رگولاتور 100 متر مکعبی
  NO
  400
  - حداقل تعداد پیشنهادات جهت گشایش پاکات مالی در این مناقصه 2 پیشنهاد می باشد.
  روش تامین مالی و محل تامین اعتبار: منابع داخلی - اعتبارات سرمایه ای
  نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد
  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/000/050/108/1 ریال
  آخرین مهلت ارسال فرمهای اعلام آمادگی  و مدارک ارزیابی کیفی) مدارک ثبتی شرکت به همراه مدارک لازم طبق آیتمهای ارزیابی کیفی ذیل ) : 14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
  (آیتمهای ارزیابی کیفی )
  1
  تاییدیه معتبر شرکت ملی گاز در زمینه ساخت کنتور و رگولاتور          
  30 امتیاز
  2
  سوابق کار: ارائه 4 سابقه اجرایی در زمینه فروش کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف به شرکتهای
  گاز استانی معادل مبلغ درخواست فعلی شرکت طی پنج سال گذشته
  (نکته1: در خصوص کارهایی که کمتر/بیشتر از مبلغ مورد درخواست باشد، تناسب لحاظ خواهد شد.)
  (نکته 2 : ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با سابقه کارهای ارائه شده شامل تعداد-مبلغ-سال اجرا و گواهی تحویل قطعی/صورتجلساب نهایی الزامی می باشد)
  20 امتیاز
  3
  حسن سابقه : ارائه 4 گواهینامه حسن سابقه کار در رابطه با سوابق ارائه شده بند 2 ، اخذ شده از نمایندگان کارفرما
  نکته 3: به ازای هر اخطار شرکت گاز استان یزد در طی 2 گذشته یک حسن سابقه کسر می گردد.
   نکته 4 : نحوه امتیازدهی به حسن سوابق به شرح ذیل می باشد:
  100-80 : امتیاز کامل      50-80 : 75% امتیاز      30-50:50% امتیاز        30-1 : 25% امتیاز
  20 امتیاز
  4
  توان مالی : 10 برابر میانگین مالیات پرداختی پنج سال گذشته /ارائه تاییدیه از بانک
   معادل مبلغ برآورد موضوع معامله
     نکته : ارائه لیست مالیات پنج سال گذشته به همراه مدارک مربوطه جهت اثبات توان مالی
  الزامی می باشد.
  نکته 5 : بالاترین عدد به دست آمده برای توان مالی ملاک خواهد بود و در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده کمتر از مبلغ برآورد باشد، تناسب لحاظ خواهد شد.
  10 امتیاز
   
  5
  توان مدیریتی : (داشتن گواهینامه معتبر سیستمهای مدیریت کیفیت)
  10امتیاز
  6
  توان تجهیزات : ارائه لیست ماشین آلات ساخت و تجهیزات کنترل کیفیت و کفایت آن طبق نظر کمیته فنی/بازرگانی
  10امتیاز
  لازم به ذکر است حداقل امتیاز ارزیابی کیفی لازم جهت شرکت در مناقصه 50 امتیاز خواهد بود.
   
  اسناد مناقصه و شرح کامل فنی و اطلاعات دقیق خرید، پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی ،توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهای مورد تایید ارسال خواهد گردید.
  آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه(پاکات الف-ب – ج):   19/5/95
  تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات 24/5/95
  بدین منظور از شرکتها ی علاقه مند دعوت می شود اعلام آمادگی کتبی ، و مدارک مورد نیاز برای  ارزیابی کیفی (مدارک ثبتی شرکت به همراه مدارک لازم طبق آیتمهای ارزیابی کیفی) را تا 14 روز پس از انتشار آگهی(نوبت دوم) به نشانی یزد- بلوارآزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالی شهید مطهری- انبارهای شرکت گاز استان یزد با شماره فاکس 03537221001 (تاییدیه 03537212189)ارسال نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 03537212188
  ( شماره داخلی 109) تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی ، پایان وقت اداری روز دوشنبه 28/4/95 می باشد.
بيشتر
پیوند ها
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
رسانه رسمی ما در کلوب.کام
آلبوم رسمی ما در لنزور.کام
کانال رسمی ما در آپارات.کام
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما