بیانیه
 • 1394/7/5 يكشنبه بیانیه

  شورای همیاری و مشارکت شرکت گاز استان یزد خود را جزئی از مجموعه بزرگ برنامه های تحول در شرکت ملی گاز دانسته و با اعتقاد راسخ به فراهم ساختن فضای مناسب جهت جلب مشارکت هرچه بیشتر همکاران گرامی، کارکنان محترم پیمــانکار، پیمانکاران و مراجعین عزیز با بهره گیری از مکانیزمهای موجود در آئیــن نامه نظام پیشنهادات مصوب هـ.م محترم شرکت ملی گاز در این مسیر گام برداشته و برمی دارد.

  اگر راه برون رفت از مشکلات را توسعه بدانیم که هست باید به کلید آن دست یابیم که آن نیز جز تفویض اختیار امور به کارشناسان و اعتماد به کارکنان در سازمان نمی باشد. البته واضح است که حاصل تفویض اختیار و اعتماد به کارکنان رضایتمندی و احساس تعلق خواهد بود که راهها به توسعه باز خواهد شد: بـا این اوصاف نگاه توسعه ای به نظام پیشنهادات مستلزم توجه دقیق به نکات زیــر می باشد.

  الف: پیاده سازی مدیریت دانش از کانال نظام پیشنهادات.

  ب: رفع موانع در اجرای نظام مذکور با فرهنگ سازی گسترده و تلاش در جهت حذف رسوبات موجود در اذهان کارکنان، کارشناسان و مدیران و ایجاد اطمینان در آنها مبنی بر اصرار مدیریت ارشد سازمان بر گذر از مدیریت سنتی و بهره گیری از مدیران علاقه مند به مدیریت مشارکتی.

  لذاست که در ارزیابی مدیران ارشد میزان تحقق این هدف باید ملاک موفقیت و یا عدم موفقیت آنان در رسیدن به این هدف قرار گیرد. 

  ج: انجام اموری که تعلق سازمانی را قوت بخشیده و نگاه همه کارکنان، ذینفعان و مشتریان را به اهداف اصلی معطوف دارد به نحوی که همگی خود را مقید به اهداف سازمان داشته و از هیچ حمایتی در جهت رساندن سازمان به اهداف خود دریغ نورزند.

  علی ابراهیمی
  دبیر نظام مشارکت

گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما