مناقصه خدماتی
انجام خدمات نگهداری زیرساخت های اندازه گیری و توزیع
 • 1397/3/25 جمعه انجام خدمات نگهداری زیرساخت های اندازه گیری و توزیع
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورانجام خدمات نگهداری زیرساخت های اندازه گیری و توزیع از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس: 31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 12 تیر 97 می باشد.
انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده
 • 1397/3/23 چهارشنبه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده از طریق مناقصه اقدام  نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای دارای تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران، ظرفیت خالی ارجاع کار و همچنین حداقل سابقه یک کار اجرایی طی دوسال اخیر با کارفرمایی شرکت گاز استان یزد که در طی آن هیچگونه اخطار کتبی دریافت نکرده باشند، (درصورت هرگونه اخطارکتبی نماینده کارفرما طی دوسال و اخذ رضایتنامه مکتوب از کارفرمای مربوطه در زمینه همان پیمان امکان حضور در مناقصه فراهم می باشد) یا رضایتنامه کتبی از کارفرمایان دولتی با حداقل مبلغ قرارداد دو برابر برآورد مناقصه در خصوص شرکت هایی که فاقد سابقه کار با شرکت گاز استان یزد می باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور ارائه اعلام آمادگی و مدارک فوق الذکر به نشانی: یزد– میدان امام حسین (ع)– شرکت گاز استان یزد – امورقراردادها مراجعه نمایند. ضمناً شرکتهای متقاضی غیر بومی می بایست از اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تاییدیه لازم را اخذ نمایند.
   
  تلفن تماس : 31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت ارائه مدارک فوق الذکر به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 12 تیر 97 می باشد.
تامین خودروی استیجاری مورد نیاز این شرکت
 • 1397/3/2 چهارشنبه تامین خودروی استیجاری مورد نیاز این شرکت
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور تامین خودروی استیجاری مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که دارای تایید یه معتبرازاداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی درزمینه  خدمات حمل و نقل و ایمنی  با اخذ مجوز فعالیت از اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان یزد و یا موسسات دارای مجوز معتبر سازمان نظارت و مدیریت برسازمان تاکسیرانی استان یزد ،  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.
  تذکر: شرکتهای پیمانکاری که در پیمانهای تأمین نیروی خدمات اداری ، تامین خودرو، حراست و قرائت کنتورجزء برنده می شوند فقط مجاز به اخذ همان یک پیمان می باشند (شرکت هایی که قراردادهای قبلی خدماتی دارند که تازمان ارزیابی85%زمان پیمان آنها سپری شده به شرط ارائه رضایتنامه کتبی از نماینده کارفرما می توانند در این مناقصه شرکت کنند.)وشرکتهایی که در پیمانهای خدماتی به جز موارد عنوان شده برنده می شوند سقف مجاز کار خدماتی همزمان واگذارشده به آنها دوعدد می باشد.
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
  نشانی : یزد- میدان امام حسین(ع)– ابتدای بلوار شهید بهشتی– امور قراردادها.
  شماره تلفن تماس: 31922320-035 نمابر : 36238538-035
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23 خرداد 97 می باشد.
بيشتر
پیوند ها
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
رسانه رسمی ما در کلوب.کام
آلبوم رسمی ما در لنزور.کام
کانال رسمی ما در آپارات.کام
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما