بيشتر
اجرای مرحله نهایی ممیزی شرکت گاز استان یزد جهت ثبت و صدور سیستم مدیریت یکپارچه

ثبت و صدور سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس گواهینامه های استاندارد ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  و ممیزی مراقبتی بر اساس گواهینامه های استاندارد ISO 10002 , ISO 10004 , ISO 5001 در شرکت گاز استان یزد صورت پذیرفت.


ثبت و صدور سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس گواهینامه های استاندارد ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  و ممیزی مراقبتی بر اساس گواهینامه های استاندارد ISO 10002 , ISO 10004 , ISO 5001 در شرکت گاز استان یزد صورت پذیرفت.
در جلسه افتتاحیه این ممیزی کهبا حضور مدیر عامل، معاونین شرکت، رؤسای واحدها و نمایندگان شرکت DQS آلمان برگزار شد، منوچهر فلاح اخذ ایزو و تمدید آنها را در عملکرد شرکت و ساماندهی مناسب خدمات و اقدامات بسیار مؤثر دانست به طوریکه منجر به شناسایی و اصلاح نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط بهبود و در نهایت حرکت رو به رشد شرکت خواهد گردید.
در ادامه محمدرضا کسرایی نماینده شرکت DQS آلمان هدف از انجام این ممیزی تصحیح میزان انطباق سیستم مدیریت شرکت گاز استان یزد با استانداردهای مرجع دانست و ضمن ارائه توصیه هایی جهت تسهیل جریان ممیزی افزود: ممیزی صورت گرفته بر اساس مدل رادار می باشد که در این روش هر رویکرد می بایست داری روند، هدف و قابلیت مقایسه با نمونه مشابه خود باشد و نتیجه از رویکرد مشخصی حاصل می شود. که طی آن تمامی ارکان سازمان حضور فعال خواهند داشت لذا شیوه ارزیابی به صورت گفتگوی مستقیم به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب خواهد بود.
پس از جلسه افتتاحیه، برنامه ممیزی به مدت 3 روز توسط مهندس کسرایی، دکتر ایرجی و دکتر خانعلی و با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل و حضور در واحدهای مختلف و همچنین تعدادی از نواحی گازرسانی ادامه یافت و در جلسه اختتامیه گزارشی مفصلی از مشاهدات مربوطه ارائه گردید.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما