بيشتر
اخبار عمومی
1397/4/3 يكشنبه در راستای ارائه خدمات بهتر از طریق شناخت نیازهای مشتریان صورت خواهد پذیرفت؛ اجرای طرح سنجش رضایت ذی نفعان در شرکت گاز استان یزد

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از آغاز طرح سنجش میزان رضایتمندی ذی نفعان این شرکت در سال جاری خبر داد.....

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از آغاز طرح سنجش میزان رضایتمندی ذی نفعان این شرکت در سال جاری خبر داد.
علی اکبر میدانشاهی با اعلام این خبر افزود: با هدف سنجش علمی میزان رضایتمندی ذی نفعان از خدمات شرکت گاز و در راستای ارائه خدمات بهتر و رسیدن از کمیت به کیفیت با تغییر در رفتار و فرآیندها از طریق شناخت نیازهای مشتریان، طرح سنجش میزان رضایتمندی ذی نفعان در قالب پروژه ای تعریف و مقرر گردید رضایت ذی نفعان شرکت گاز در 9 بخش مجزا شامل: متقاضیان و مراجعان، مشتریان جزء، مشترکین عمده، نمایندگان جامعه، تأمین کنندگان کالایی، پیمانکاران اجرایی، پیمانکاران خدماتی و همچنین کارکنان رسمی و غیر رسمی مورد سنجش قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح نمود: شرکت گاز استان یزد همواره به دنبال افزایش سطح کیفی عملکرد و به تبع آن افزایش رضایتمندی ذی نفعان خود بوده است لذا اجرای طرح مذکور بر اساس نظام نامه تدوین شده توسط شرکت ملی گاز ایران با عنوان سنجش رضایتمندی از مشتریان در مرکز استان و سایر شهرستان ها به شیوه نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای و با حضور نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده در قالب تیمهای شهرستانی را در برنامه کاری خود قرار داده است.
این مقام مسئول با اشاره به بررسی دغدغه های ذهنی کارکنان و به حداقل رساندن مشکلات و مسائل نیروی انسانی و توسعه کرامت انسانی به منظور افزایش بهره وری یادآور شد: با هدف شناسایی مشکلات نیروهای انسانی و بررسی نقاط ضعف و قوت و در راستای ایجاد عدالت سازمانی در سطح سازمان، کارکنان شرکت نیز در دو سطح کارکنان رسمی و غیر رسمی مورد سنجش قرار گرفته و نتایج حاصله ضمن ارسال به مسئولین ذیربط، طی جلساتی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما